Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

15.02.2011.

Zašto se čeka sa novom mirovinskom reformom?

[cijeli tekst..]

09.02.2011.

Austrijski mirovinski fondovi ostvarili prinos od 6,6% u 2010. godini

[cijeli tekst..]