29.10.2020.

Predviđaju nam demografski slom

Međunarodna aktuarska udruga (IAA) objavila je rad o aktuarskim perspektivama o izgledima za svjetsko stanovništvo 2019. Ovaj rad pruža cjelokupnu aktuarsku perspektivu svjetskih izgleda stanovništva Ujedinjenih naroda za 2019. Za našu zemlju najzanimljivija je Tablica koja prikazuje 10 zemalja za koje se predviđa najveći projecirani pad stanovništva u narednid 40 godina do 2060 i u narednih 80 godina do 2100. Prenosim Tablicu kojoj nije potreban nikakav komentar.

Smanjenje u razdoblju od 2020 do 2060

Smanjenje u razdoblju od 2020 do 2100

Zemlja

Pad u postocima

Zemlja

Pad u postocima

Bugarska

-29,1

Albanija

-62,2

Litva

-27,7

Djevičanski otoci

-61,2

Latvija

-26,6

Portoriko

-57,5

Djevičanski otoci

-25,1

Srbija

-51,7

Ukrajina

-25,9

Moldavija

-50,1

Srbija

-25,8

BiH

-50,0

BiH

-25,7

Bugarska

-48,4

Hrvatska

-24,6

Hrvatska

-46,8

Moldavija

-24,2

Ukrajina

-44,2

Portoriko

-23,9

Litva

-44,0

[cijeli tekst..]