10.01.2021.

Dobrovoljna mirovina- šta da se radi?

Društvo koje isplaćuje mirovine u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja nudi u svom mirovinskom programu i ubrzanu pojedinačnu privremenu mirovinu. Ova mirovina isplaćuje se tokom 5 godina pri čemu se u prve dvije godine isplati 80% sadašnje vrijednosti svih isplata mirovine a preostalih 20% u sljedeće tri godine. U slučaju smrti korisnika mirovine isplata mirovine se nastavlja odabranom imenovanom korisniku ili zakonskim nasljednicima do isteka roka trajanja isplate.

Pretpostavimo da ste navršili 55 godina života i da na svom računu u dobrovoljnom mirovinskom fondu imate 100.000,00 kn ili da ste jednokratno uplatili isti inos u mirovinsko osiguravajuće društvo u cilju primanja ubrzane pojedinačne privremene mirovine u razdoblju od 5 godina. Prema informativnom izračunu Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva pretpostavljeni ukupni iznos isplate na ime mirovine s uključenim očekivanim pripisom viška tokom trajanja isplate mirovine iznosio bi 97.573,17 kn.

Je li to puno ili malo? Očigledno, jasno je da ste više uplatili nego što ste dobili. No malo sofisticiraniji odgovor dobili bi, naprimjer, usporedbom s prinosima obvezničkih fondova za razdoblje od 5 godina. Evo jedne tablice.

Obveznički fond/MOD Razina rizika Prinos u razdoblju od 7. 1. 2016. do 7.1.2021. (%) Očekivani iznos isplate na 100.000,00 kn uplate HPB Obveznički niska/ umjerena 15,72 115.720,00 Inter Capital Global Bond- klasa B niska 12,76 112.760,00 Inter Capital Bond- klasa B niska 20,77 120.770,00 PBZ Conservative 10 fond niska 17,68 117.680,00 PBZ Bond fond niska 16,34 116.340,00 Platinum Corporate Bond- klasa umjerena -4,71 95.290,00 ZB Bond niska/ umjerena 14,98 114.980,00 Raiffeisen MOD-Ubrzana privremena mirovina 5 godina 97.573,17

Usporedba očekivanih iznosa isplate na 100.000,00 kn uplate uvjerljivo pokazuje da izbor isplate mirovine u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u programu ubrzane pojedinačne privremene mirovine ne bi bila pametna odluka.

[cijeli tekst..]