19.02.2018.

Europske mirovine

Sredinom prošle godine Evropska komisija je obznanila plan stvaranja nove panevropske osobne mirovine (aka III mirovinskog stupa), u žargonu nazvane PEPPP (Pan-European Personal Pension Product). Naime, Evropa se suočava sa demografskim izazovom bez presedana. Na svakog umirovljenika u 2060. dolazit će samo dvije osobe u radnoj dobi, u usporedbi sa četiri danas. Spomenimo ovdje da danas u Hrvatskoj na jednog umirovljenika dolazi 1,23 osiguranika. U tome smo barem 50 godina ispred Evrope!

Namjera PEPPP-a je da bude komplementaran postojećim nacionalnim mirovinskim proizvodima. On bi pružao veću mogućnost izbora i mobilnost za građane u slučaju mirovinske štednje, jeftinije opcije ponuditeljima mirovina koji bi pružali svoje usluge širom EU zbog ekonomije razmjera i na koncu PEPPP bi pomagao mnogim građanima da premoste mirovinski jaz te poboljšaju svoja mirovinska primanja.

Osnovne karakteristike PEPPPa bile bi sljedeće:

Krovni evropski regulator (EIOPA) odobravao bi nove PEPP proizvode. Nakon dobivanja dozvole proizvod bi se prodavao širom EU. PEPPov ključni informacijski dokument pruža jasnu i nedvosmislenu informaciju štedišama prije ugovaranja mirovinske štednje. Korisnici PEPPa imaju zaštitu kapitala kroz zadanu opciju niskog rizika. Korisnici mirovinske štednje biti će obavještavani o stanju njihovog osobnog računa. Štediše će moći prenositi akumuliranu mirovinsku štednju iz jedne u drugu EU zemlju. Postupci prilagođeni korisnicima u slučaju žalbi. PEPP štediše mogu izabrati između najviše do 5 opcija za štednju i mogu vršiti promjenu svake pete godine bez plaćanja naknada. Ponuditelji PEPPa će ulagati kapital u skladu s pravilom razborite osobe . Troškovi i naknade za PEPP štediše potpuno su transparentne. Davatelj usluga ima pravo ponuditi razne oblike konačne isplate (životne rente, jednokratna isplata i dr.). PEPP štediša ima pravi promijeniti davatelja usluge svake pete godine, a troškovi promjene su ograničeni.

PEPP mogu pružati osiguravajuća društva, profesionalni mirovinski fondovi, investicijska društva, banke i imovinski upravitelji. U ovu dobrovoljnu mirovinsku štednju mogu ulagati zaposlene osobe, samo-zaposlene osobe, nezaposlene osobe i studenti.

Evropska komisija preporučuje državama članicama da jamče PEPP-vima isti porezni tretman kao onaj koji se jamči sličnim sada postojećim nacionalnim proizvodima.

Evropska komisija očekuje da će PEPPovi dobiti zeleno svjetlo nakon izbora novog evropskog parlamenta. Nema nikakve sumnje da će ovaj prijedlog biti realiziran budući da je on dio agende vezane za stvaranje jedinstvenog evropskog tržišta kapitala. U 2017. je imovina osobnih mirovinskih proizvoda (III stup) u E28 iznosila 0,7 triliona eura a s PEPPovima se očekuje da ona u 2030. naraste na 2,1 trilion eura.

Mladima preporučujem da prate što se zbiva sa paneuropskim osobnim mirovinama jer će im to biti šansa da bolje prođu od nas starijih.

 

 

 

 

 

 

 

[cijeli tekst..]