10.01.2022.

Raskid ugovora o članstvu u dobrovoljnom mirovinskom fondu

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima[1] (nadalje u tekstu Zakon) detaljno propisuje uvjete za osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, tako zvanog III. stupa. Za potencijalnog člana fonda, to jest osobe koja ispunjava uvjete za sklapanje ugovora o članstvu u fondu, najvažnije su odredbe kojima se regulira članstvo u fondu. I dok su odredbe Zakona koje propisuju uvjete za početak članstva u fondu opširne, one koje se odnose na izlazak iz članstvu nisu tako opširne.

Prema Zakonu, član otvorenog fonda može izaći iz članstva u tom fondu pod uvjetima i na način određen ugovorom o članstvu. No neovisno o prethodnom, ako nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, izlazak iz članstva moguć je samo uz uvjet istodobnog ulaska u članstvo u drugom fondu. Ukratko, jednom kada se pristupi fondu iz njega se ne može izaći prije nego li se ispune uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu. Prava iz ovog osiguranja član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti najranije s navršenih 55 godina života ako je ugovor s fondom sklopio nakon 1. siječnja 2019., odnosno s navršenih 50 godina života ako je ugovor s fondom sklopio prije 31. prosinca 2018. Dob od 55 godina se odnosi na privremene mirovine, a isplata doživotne mirovine može se ostvariti s navršenih 60 godina života.

Na mrežnim stranicama dobrovoljnih mirovinskih fondova postoje stranice pod nazivom „Najčešće postavljena pitanja“. Tamo se daju pojašnjenja na najčešće postavljena pitanja članova fonda, a koja su bitna za ostvarivanje prava vezanih za članstvo u fondu. Uglavnom, pojašnjenja vezana za izlazak iz članstva nisu na tom popisu. Svejedno, ona su navedena u ugovoru o članstvu koji regulira odnos mirovinskog društva i člana fonda.

Tako se u prospektu fonda koji je sastavni dio ugovora standardno navodi da član fonda može, u roku od 15 dana od dana prve uplate na osobni račun u fondu pisanom izjavom upućenom mirovinskom društvu koje upravlja fondom, izjaviti da raskida ugovor o članstvu, bez navođenja posebnih razloga. Ako je ugovor o članstvu sklopljen primjenom posebnih propisa o prodaji financijskih usluga sklapanjem ugovora na daljinu, rok za raskid može iznositi 30 dana od dana kada je član obaviješten o sklapanju ugovora o članstvu. U tim slučajevima mirovinsko društvo će u roku od sedam dana od dana primitka izjave, uplatitelju vratiti uplaćeni iznos umanjen za ulaznu naknadu te naknade koje terete imovinu fonda, sve korigirano za ostvareni prinos fonda.

Isto tako, ako je član fonda u vezi s uvjetima i načinom dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje doveden u zabludu od strane mirovinskog društva ili osoba koje s mirovinskim društvom imaju sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji za ponudu mirovinskih programa fondova, društvo će vratiti sredstva s osobnog računa člana, uz uvjet da je član fonda obavijestio društvo o takvoj zabludi u roku od 30 dana od dana prve uplate na osobni račun u fonda i u tom roku izjavio raskid ugovora, odnosno zatražio povrat sredstava. U navedenom slučaju društvo će članu fonda, sedam dana od dana primitka izjave ili uredno dokumentiranog zahtjeva za povratom sredstava, vratiti sredstva s osobnog računa člana fonda, pri čemu je razlika između uplate člana i cijene udjela na osobnom računu člana na dan isplate prihod odnosno obveza društva.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, izlazak iz članstva moguć je jedino uz uvjet istodobnog ulaska u članstvo u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu istog ili nekog drugog mirovinskog društva.

Postoje situacije kada su čovjeku nužno potrebni novci, na primjer u slučaju plaćanja dugova, kupovine nekretnine za život ili plaćanja troškova za zdravstvene potrebe. Nažalost, oni će biti blokirani na njegovom osobnom računu u fondu vjerojatno dugi niz godina i koji mu tada neće značiti više ništa. Stoga treba dobro odvagati sve alternative privatne štednje za mirovinu prije negoli se odlučimo za mirovinsku štednju u III. stupu.

[1] NN 19/14, 29/18, 115/18

[cijeli tekst..]