Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

16.05.2011.

Mirovinska kriza u Evropi? Kaj god.

[cijeli tekst..]