Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

23.08.2012.

Najpovoljnija kamata na devizno oročenje

[cijeli tekst..]