Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

21.09.2013.

Uloga aktuara u utvrđivanju naknade štete

[cijeli tekst..]