Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

18.08.2015.

Marketing u osiguranju: kritički pogled na oglašavanje

[cijeli tekst..]