Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

21.10.2017.

Jesmo li pred novim finacijskim krahom?

[cijeli tekst..]