07.06.2024.

Savjetnik za dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje je jedan od oblika štednje za mirovinu odnosno za financiranje dana koje ćemo provesti u starijoj životnoj dobi.

Kada dođe vrijeme za planiranje isplate mirovine u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje ili na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo potencijalni korisnik mirovine mora donijeti vrlo važne odluke vezane za izbor mirovinskog osiguravajućeg društva koje će mu isplaćivati buduće mirovine i odabir mirovinskog programa na temelju kojega će mu se mirovina isplaćivati.

Vrlo je važno znati da jednom kada se odlučite za mirovinsko osiguravajuće društvo koje će vam isplaćivati mirovinu više nema mogućnosti da prekinete taj ugovor i zatražite njegov raskid u nakani da sklopite ugovor sa nekim drugim mirovinskim osiguravajućem društvom.

Isto tako, kada se odlučite za vrstu i oblik mirovine koju će vam isplaćivati mirovinsko osiguravajuće društvo pitanje je hoćete li moći naknadno promijeniti svoj izbor i pod kojim uvjetima.

Stoga je mudro i uputno razmotriti sve opcije koje vam stoje na raspolaganju u cilju odabira optimalnog izbora imajući u vidu vašu sadašnju i možebitnu buduću osobnu ukupnu situaciju.

Ako se želite o tome posavjetovati sa nekim nepristranim i neovisnim stručnjakom slobodno mi se obratite.

Reference

  1. Ovlašteni aktuar
  2. Stalni sudski vještak za aktuarstvo i osiguranje
  3. Napisao sljedeće knjige
    1. sc. Nikola Mašić, Osiguranje života:Vodič za vaš najbolji izbor, Zagreb, 2001.
    2. Nikola Mašić, Životno osiguranje: osnovni principi, Zagreb, 2008.
    3. Nikola Mašić, Mirovinsko osiguravajuće društvo: principi i praksa, Split, 2021.

 

Dr. sc. Nikola Mašić

Crvenog križa 31

10000 Zagreb

Mob. 091 46 47 467

Email: nikola.masic@hotmail.com