09.12.2010.

2012. evropska godina aktivnog starenja?

Evropski ministri koji su u vladama Evropske unije zaduženi za resor socijalne politike i zapošljavanja dali su punu podršku principu „aktivnog starenja“. Ovaj općeniti stav poduprli su nacrtom odluke da se 2012. godina imenuje Evropskim godinom aktivnog starenja.

Cilj ove inicijative je da potakne i ojača međugeneracijsku solidarnost kroz podizanje svijesti o doprinosu starijih ljudi društvu u cjelini. Ministri su istaknuli da bi željeli vidjeti više inovativnih mjera koje bi bolje iskoristile mogućnosti stanovništva životne dobi iznad pedeset godina.

Pojam aktivnog starenja ima svoje izvorište u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ono ne podrazumijeva samo sposobnost fizičke aktivnosti ili sudjelovanje u radno aktivnom kontingentu već trajno sudjelovanje u društvenim, ekonomskim i kulturnim poslovima u društvu.

Poseban naglasak stavljen je na utjecaj starenja na politiku zapošljavanja i mjere koje treba poduzeti u cilju stvaranja uvjeta da ljudi mogu raditi dulje.