15.02.2011.

Zašto se čeka sa novom mirovinskom reformom?

Svugdje u svijetu, pa tako i kod nas, vode se rasprave o uspostavljanju takvog mirovinskog osiguranja koje bi s jedne strane trebalo osigurati starijima financijsku sigurnost nakon umirovljenja a koje s druge strane ne bi predstavljalo preteški teret za nacionalnu ekonomiju. 

 Naravno, zemlje koje su bogatije mogu si dopustiti luksuz da na tanane odvaguju alternativna rješenja dok one nerazvijenije i nemaju što čekati. Evo prosudite i sami što mi čekamo sa novom mirovinskom reformom. Koncem siječnja ove godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je Odluku o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2010. godinu. Citiram članak. 2 predmetne Odluke:

„Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu iznosi   -4,8984%“.

Ne nije štamparska greška, prinos je precizno negativan na četiri decimale! Recite mi može li se pronaći čovjek, osim u Vrapču, koji bi dragovoljno pristao na takvu jamčevinu. Znam samo jednoga koji nam je nešto jamčio pa sada sjedi u Salzburgu u zatvoru.

Naša mirovina naš je život a za njega se treba boriti svim (demokratskim) sredstvima koja su nam na raspolaganju! Stoga treba tražiti novu reformu mirovinskog sustava sada i odmah.