11.03.2011.

Prihvati svoje godine

 U Njemačkoj je tokom 2009. godine provedeno interesantno istraživanje. Ispitivači su pitali ljude kako se nose sa svojim godinama. Oni koji su bili zadovoljni sa svojim godinama živjeli su u prosjeku 2 godine dulje od onih koji su se mučili sa svojim godinama odnosno životnom dobi.

 Autori studije, psiholozi sa North Carolina State Universitiyja, zaključili su da je prihvaćanje starenja, za razliku od ne prihvaćanja, povezano sa zdravijim ponašanjima. Kako ljudi stare tako se nastoje uspoređivati sa samim sobom kada su bili mlađi, što naravno rezultira stanovitim razočaranjem.

Umjesto toga treba se uspoređivati sa svojim suvremenicima od kojih će mnogi biti u lošijoj situaciji ali će biti i onih koji mogu poslužiti za primjer.