14.04.2011.

Povjerenje u mirovine nikada manje

Sa svih strana smo bombardirani informacijama o teškoćama i crnim perspektivama budućih umirovljenika. Dobra vremena, ako ih je uopće bilo, očito su za nama. U mirovinske fondove ukrcalo se toliko prekobrojnih da taj brod mora potonuti. Ono što mlađim generacijama preostaje je da se počnu sami brinuti o vlastitom financiranju prihoda u starosti. No nije ovo samo naš problem. Financiranje mirovina je još veći problem u razvijenim zemljama gdje je jaz između mirovina i plaća nešto manji.

 Tako usprkos sumornim upozorenjima financijskih savjetnika, rodbine i države, većina Amerikanaca još uvijek ne štedi ni približno dovoljno novaca potrebnih za osiguranje dostojanstvenog umirovljeničkog života, i što je gore, većina uopće nema nikakvu ideju koliko točno bi trebali uštedjeti kada bi odmah počeli štedjeti za stare dane. Ova otrežnjavajuća istina rezultat je tradicionalne ankete    kojom se testira povjerenje američkih zaposlenika u mirovinski sustav. Ljudi  su počeli shvaćati da se situacija promijenila i u skladu s time su se počela mijenjati njihova očekivanja u vezi s umirovljenjem. No nažalost, anketa je pokazala da ljudi nisu promijenili svoje ponašanje!

Prema rezultatima istraživanja koje je provedeno na 1260 ispitanika više od polovice njih izjavilo je da nisu sigurni da će si moći priuštiti mirovinu kakvu žele. Jedan od osnovnih razloga njihovog pesimizma leži u činjenici da daleko premalo radnika sada štedi za mirovinu. Danas, većina Amerikanaca može očekivati da u mirovini provede u prosjeku oko 20 godina i da će se ova brojka kontinuirano povećavati dok će u isto vrijeme nastaviti rasti troškovi života i medicinske skrbi.

Najpreplašeniji sumornim perspektivama su oni koji imaju manje od 25000 dolara na bankovnom računu. Oni smatraju da ć zapravo morati raditi cijeli život i da ustvari za njih i neće postojati umirovljenje. Tako je  74% radnika izjavilo da očekuju da će morati zarađivati i u mirovini budući da im prihod od mirovine neće biti dovoljan. No čak i oni koji već sada imaju na računima više od 100000 dolara neće biti u mogućnosti održati sadašnji životni standard i u mirovini. Ukupno 70% svih radnika je izjavilo da su već sada u zaostatku sa ostvarivanjem planirane štednje za mirovinu. No najveći problem ostaje i nadalje da većina, usprkos izraženog pesimizma ništa ne poduzima da se stanje promijeni.

 Kada je u Americi ovako što tek da radimo mi? Za početak, ovdje i sada, treba pritiskati sve mjerodavne da neodložno pristupe reviziji mirovinskog sustava. To trebaju prije svega raditi mladi koji imaju dovoljno energije i izdržljivosti jer njihova je budućnost u pitanju. Za starije je nažalost već kasno.