01.11.2011.

Treba li napustiti lifestyle pristup ulaganjima?

Ovaj svijet izgleda ulazi u fazu laganog kaosa. Taman su nas naši mirovinci uvjerili da je lifestyle pristup ulaganja dobrovoljnih mirovinskih fondova pravo rješenje za mirovinsku štednju kada tamo jedno istraživanje koje je provela Cass Business School tvrdi upravo suprotno. Prema tom istraživanju lifestyle strategija je umanjila više nego ikada iznose mirovinske štednje na osobnim računima štediša.

Ovaj pristup ulagačkoj strategiji, koji je u posljednje vrijeme posebno hvaljen od naših dobrovoljnih mirovinskih fondova, podrazumijeva da se ulagački portfelj automatski prebacuje sa dionica u državne obveznice 10 godina prije umirovljenja. Prema spomenutoj studiji, ova strategija je danas neadekvatna u uvjetima kada su dionička tržišta i stope životnih renti u padu. Istraživanje je pokazalo da su dionička tržišta koja su bila u znaku medvjeda u posljednjih 10-15 godina te niske stope životnih renti imale razorni učinak na konačne mirovine iz sustava definiranih doprinosa kod ulagača koji su se oslonili na lifestyle strategiju.

U traženju izlaza iz postojeće situacije istraživači su se okrenuli nekim novim-starim strategijama, posebno kontrarijanskoj strategiji ulaganja i strategiji ulaganja sa trendom.  

Jedna od strategija je bila slijedeća. Ako je povrat na ulaganja u prethodnoj godini bio veći od 16 posto, alokaciju u tu klasu imovine treba povećati za 5 posto. S druge strane ako je povrat na ulaganja manji od 4 posto, alokaciju treba smanjiti za 5 posto. Prema njima, ova strategija funkcionira dobro i rezultira poboljšanju omjera zamjene.  

Meni se čini da u lagano kaotičnom stanju, u kakvom se sada svjetska privreda ali i svijet uopće nalazi, niti jedna od ulagačkih strategija nije posebno prikladna budući da do povoljnog ishoda može doći samo slučajno.

Pobjedonosni Zapad slomio je komunistički Sovjetski Savez ali sada mu je kao jedini spas ostala komunistička Kina. Pitam se, ima li nekoga tko još nije lud?