10.03.2012.

Kako izabrati pravi Dom za starije i nemoćne (1)

Odlazak u Dom za starije i nemoćne osobe vrlo je ozbiljna odluka vezana za početak nove životnog razdoblja i mora biti zasnovana na, koliko je to moguće, najvećem mogućem broju informacija. Ponajprije treba znati na što treba obratiti pažnju pri analizi pojedinog Doma, koja pitanja postaviti Upravi Doma te koja su prava i obaveze korisnika usluga Doma. U ovom i člancima koji slijede pokušat ću pomoći seniorima ili njihovim obiteljima koje za njih skrbe da učine najpametniji izbor. Ovdje treba odmah naglasiti da je najbolji izbor gotovo nemoguća misija ako se s odlaskom u Dom čeka do posljednjeg trena ili ako su financijske mogućnosti vrlo ograničene. U tome slučaju, koji je nažalost u nas i najzastupljeniji, jedini ključni faktor pri izboru je cijena smještaja.

Ulazak u Dom nije jednostavna stvar. Ustanova i njeno osoblje treba se temeljito istražiti kako bi svi sudionici bili sretni sa svojim izborom a njihova prava zaštićena i poštovana. Prva obaveza je obilazak ustanove koju se istražuje a konačnu riječ pri izboru ima potencijalni štićenik, pod uvjetom da je u stanju izraziti svoje sklonosti.

Sve započinje telefonskim upitom. Razgovara se sa socijalnim radnikom, upraviteljem ustanove ili osobom zaduženom za korisničke usluge. Tražite odgovore na sva vaša pitanja, prikupljajte podatke i činjenice te obiđite ustanovu. Niti jedno pitanje koje je za vas važno ne smije biti neodgovoreno. Odgovori vam se ne moraju sviđati ali oni moraju u sebi sadržavati informaciju dovoljnu za vašu odluku. 

Prva stvar koju se mora  saznati je način plaćanja Doma. Kako i kada će se uplaćivati računi za smještaj? Kako je organizirana zdravstvena zaštita i koji je njen opseg? Saznajte koje se dodatne usluge nude u Domu, poput skrbi za oboljele od Alzheimerove bolesti, rehabilitacije ili fizikalne terapije. Ovakve usluge ne samo da pomažu bržem oporavku nakon medicinskih događaja već podižu moral i pružaju štićenicima bolju kvalitetu života.