Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

06.06.2013.

Društveno-ekonomske razlike u smrtnosti

školska ploča

 Postoje bezbrojne studije koje dobro dokumentiraju odnos između smrtnosti i društveno-ekonomskih varijabli kao što su:

-obrazovanje

-dohodak

-zanimanje

 

 Na slijedećem grafikonu je prikazano buduće očekivano trajanje života 65. godišnjeg Engleza ovisno o socijalnom statusu.

slikica1

Kao što se iz grafikona vidi, visoko obrazovani profesionalci imaju šansu da žive četiri godine dulje od nekvalificiranih manualnih radnika.

Stoga nije na odmet mladima ponoviti stihove Čika Jove:

 „Znanje je snaga, znanje je moć,

učite deco dan i noć.“