24.07.2015.

Marketing u osiguranju: osigurateljna samoregulacija

ID-100129203

Osigurateljna industrija u Hrvatskoj shvaća važnost tržišnog ponašanja i sama radi na tome da unaprijedi svoje ponašanje kroz razne samoregulirajuće aktivnosti. Mnoga osiguravajuća društva imaju posebne odjele za sukladnost i posvećuju znatnu pažnju etičkoj obuci svojih zaposlenika i suradničke zastupničke mreže. K tome, članice Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore (HGK) donijele su Kodeks poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike u cilju unapređenja etičkog postupanja, u skladu s dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, jačanja profesionalnog odnosa prema strankama te uzajamnog povjerenja i podizanja opće razine poslovanja i kolegijalne suradnje, obvezatno poštujući ekonomska načela i strukovna osiguravateljno-reosiguravateljna i aktuarska pravila.

Osnovna načela Kodeksa

  • Osiguravajeće društvo dužno je stalno pratiti i nadzirati osobe koje u ime i za račun društva obavljaju poslove osiguranja. Ako ta osoba pri obavljanju poslova osiguranja prekrši odredbe Kodeksa, smatrat će se da je Kodeks povrijedilo društvo u čije ime i za čiji je račun osoba djelovala odnosno društvo koje je dopustilo takvo ponašanje. 
  • Društvo mora zahtijevati od svih svojih redovito zaposlenih djelatnika i drugih za društvo ugovorom vezanih osoba profesionalan odnos prema radu i osigurati primjerenu razinu stručnog znanja pri preuzimanju rizika, procjeni šteta i njihovoj obradi te pri izvršavanju ostalih obveza koje proizlaze iz poslova osiguranja. Pri izvršavanju svojih zadaća oni se moraju rukovoditi načelom savjesnosti i poštenja. 
  • U postupku obrade i naknade štete te isplate osigurane svote društva su dužna postupati stručno, učinkovito i pravično, izbjegavajući poglavito svako odugovlačenje i/ili neisplatu neprijepornog dijela štete.
  • Društva će trajno poduzimati mjere kako bi stranke sto jednostavnije i sto žurnije ostvarile svoja prava i rješavala moguće nesporazume i prijepore. Po pritužbama stranaka društva su dužna postupati pošteno, pozorno i žurno te pritom poštovati prava i probitke stranke.
  • Društva se obvezuju na poštivanje slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja. 
  • Društva moraju osigurati promotivne i prodajne materijale koji su jasni po svojoj namjeni i fer i pošteni po svome sadržaju.
  • U postupku utvrđivanja povreda pravila Kodeksa ili drugih pozitivnih zakonskih propisa RH u radu i poslovanju članica Hrvatske gospodarske komore na koje se ovaj Kodeks odnosi, mjerodavan je Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Kodeks je objavljen na web portalu HGK www.hgk.hr.