14.11.2017.

Kolika je izlazna naknada AZ PROFIT otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda?

Izbor dobrovoljnog mirovinskog fonda nije nimalo jednostavan posao. I to ne samo za potencijalne članove već i za profesionalce koji im mogu pomoći savjetom u odabiru najprikladnijeg fonda. Jedna od najboljih metoda je ona koja se temelji na pažljivom čitanju podataka o troškovima i naknadama ID-100354401mirovinskog fonda. Oni su ključni podaci za članove fonda i one koji to tek namjeravaju postati.  Mjerenje i uspoređivanje tih troškova između dobrovoljnih mirovinskih fondova pomoći će nam u transparentnijem i razumljivijem procesu odlučivanja o učlanjenju u neki fond.

 

 

Prema članku 186.  Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima:

 

  1. Ključni podaci za članove fonda moraju sadržavati jasan, nedvosmislen i članu fonda lako razumljiv opis bitnih karakteristika fonda.
  2. Sadržaj ključnih podataka za članove fonda ne smije dovoditi u zabludu.
  3. Ključni podaci za članove fonda moraju članu fonda omogućiti razumijevanje vrste i značaja rizika, uz ocjenu posljedica učlanjenja u fond.
  4. Sadržaj ključnih podataka za članove fonda mora biti u skladu sa sadržajem prospekta i statuta fonda.
  5. Ključni podaci za članove fonda moraju predstavljati sadržajnu cjelinu te se ne smiju pozivati ili upućivati na druge dokumente.
  6. Mirovinsko društvo odgovara za štetu nastalu zbog toga što ključni podaci za članove fonda dovode u zabludu, netočni su ili nedosljedni kada ih se čita zajedno s prospektom.
Sada pogledajmo ključne podatke za članove AZ PROFIT otvorenog mirovinskog fonda koji se nalaze ispisani na internetskoj stranici: dmf.azfond.hr.,  a odnose se na izlaznu naknadu.
“Izlazna naknada se naplaćuje samo u slučaju prijenosa sredstava s osobnog računa člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Izlazna naknada se obračunava i naplaćuje od ukupnog iznosa na osobnom računu u iznosu od najviše 10%.”
Ako netko misli da je izlazna naknada AZ fonda opisana na jasan i nedvosmislen način neka odgovori na sljedeće pitanje.
Nagradno pitanje glasi: Kolika je izlazna naknada AZ PROFIT fonda?
Odluči li se član promijeniti AZ fond, je li u zabludi ako očekuje izlaznu naknadu u iznosu od 1% od ukupnog iznosa na osobnom računu? Možda 2% , 5%, 10% ili bi se odgovor na nagradno pitanje mogao potražiti u stavku 6. prethodno citiranog članka Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.