11.08.2011.

Mirovina brine i bogate Amerikance

Prema novoj anketi koju je u junu ove godine provela Bank of America Merrill Lynch, bogati američki investitori iskazali su porast zabrinutost u vezi duljine trajanja imovine koja bi im trebala osigurati mirovinu. Važno je naglasiti da je ova anketa provedena prije velike političke bitke oko ograničavanja javnog duga koja se vodila u Kongresu i snižavanja američkog kreditnog rejtinga  sa AAA na AA+ od strane kreditne agencije Standard&Poor’s.

U anketi je sudjelovalo 1000 osoba koje su imale više od $250000 uloženih u razne oblike financijske imovine. Njih 66 posto je izjavilo da su jako zabrinuti hoće li njihova imovina biti dostatna da im osigura doživotnu mirovinu. To je značajan porast u odnosu na 57 posto ispitanika koji su se o tome izjasnili u januaru ove godine. Isto tako, 54 posto ispitanika brine da si neće moći osigurati u mirovini razinu životnog stila kakav si žele, dok je početkom godine taj postotak iznosio 46 posto.

Ispitanici su izrazili svoju zabrinutost veznu i za listu sljedećih događaja i predmeta:

  • 67 posto ispitanika brinu izbori,
  • 63 posto ispitanika brine rast cijena roba,
  • 57 posto brine inflacija,
  • 53 posto brine stanje na tržištu nekretnina,
  • 46 posto brine stopa nezaposlenosti i
  • 38 posto brine rast kamatnih stopa

Pored ovoga, rezultati ukazuju na veliku međugeneracijsku zabrinutost za pitanja kao što su rast cijene školovanja i troškova zdravstvene skrbi u mirovini. Interesantno, bogati roditelji koji su sudjelovali u anketi izjavili su da o financiranju školovanja otvoreno razgovaraju sa svojom djecom. Njih 57 posto to počinje prije navršene 12 te godine djece dok ih 85 posto te razgovore vodi prije njihove osamnaeste godine.

Zamjećuje se i novi trend gdje roditelji izjavljuju da namjeravaju podijeliti odgovornost za plaćanje školovanja sa svojom djecom. Tako ih 47 posto izjavljuje da ne namjerava snositi pune troškove studiranja svoje djece. Istovremeno, 85 posto roditelja je kazalo da namjeravaju ili da već daju privremenu financijsku pomoć svojoj djeci u ranoj odrasloj dobi.

Bogati Amerikanci posebno prate što se zbiva na tržištima, što se zbiva s njihovim vlastitim portfeljima i što se zbiva s njihovim obiteljima.