21.01.2011.

Mladi njemački radnici premalo uplaćuju u mirovinske fondove

Prema rezultatima istraživanje koje je proveo MetallRente fond, za račun mirovinskog fonda Njemačke metalne industrije, uplate u mirovinske fondove mladih radnika su preniske i rijetko se povećavaju tijekom vremena.

Istraživanje je pokazalo da jedna trećina radnika, mlađih od 29 godina, uplaćuje manje od 320 eura u zaposlenički mirovinski sustav, dok 13% svih sudionika plaća samo minimalni iznos. Nadalje, samo 4% članova mlađih od 19 godina i 8% od ukupnog broja članova povisuje svoje doprinose tijekom vremena.

Prema riječima vodstva MetallRente fonda, utvrđeni trend daje mladim ljudima iluziju da stvaraju pričuvu za mirovinu dok je u stvarnosti njihova štednja nedovoljna. Istraživanje je zaključilo da su mladi općenito spremni da štede za mirovinu ali su isto tako previše samouvjereni kada je u pitanju njihovo poznavanje ove problematike i njihovih nastojanja glede štednje.

Isto tako, fond smatra da fokusiranje njemačke vlade na poreznim poticajima za dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje neće pomoći u stvaranju dovoljnih dodatnih mirovinskih sredstava bez snažnog zaposleničkog mirovinskog stupa. Oni smatraju da bi se iste poticajne mjere trebale koristiti na svim mirovinskim razinama. Poručuju, da bi svi poslodavci koji su aktivni na polju zaposleničkih mirovina trebali više poraditi na informiranju i educiranju te utjecati na mlađe zaposlenike da započnu sa adekvatnim uplatama u svoje mirovinske programe.

[cijeli tekst..]

13.01.2011.

Rođeni zimi žive dulje

U novije doba prosječno trajanje života u mnogim razvijenim zemljama raste po većoj stopi od one očekivane što ima ozbiljne posljedice po buduće obveze glede mirovina. Dulji životni vijek znači dulje uživanje mirovina, koje moraju biti financijski osigurane.

Kada mirovinsko osiguravajuće društvo procjenjuje svoj rizik dugovječnosti ono zapravo procjenjuje utjecaj faktora poput spola, zdravstvenog stanja i pušačkih navika svojih osiguranika. Ali, jedan faktor se do sada zanemarivao a to je mjesec rođenja osiguranika. Iznenađujuće je da podatak o mjesecu u kojem je osoba rođena može biti važan pokazatelj o tome koliko dugo će ona živjet. K tome podatak o datumu rođenja je uvijek pri ruci.

Ovo je potkrijepljeno najnovijim istraživanjem koje je proveo Swiss Re, jedan od najvećih svjetskih reosiguratelja, istražujući 220000 osiguranih osoba iz Njemačke koje su preminule u razdoblju od 2004 do 2008 godine i mjereći jakost korelacije između mjeseca rođenja i dobi u kojoj su one umrle.

Podaci pokazuju da osobe rođene na jesen i zimi naginju duljem životu od onih rođenih u proljetnim i ljetnim mjesecima. Interesantno je do kojih se odgovora došlo na pitanje što stoji iza ovog fenomena. Djeca rođena u proljetnim i ljetnim mjesecima sredine prošlog stoljeća bila su značajno lakša od onih rođenih na jesen i zimi. Naime, niska težina pri rođenju povezana je s povećanom osjetljivošću na pobolijevanje kasnije u životu. Detaljnija analiza pokazuje da oni rođeni na proljeće pokazuju veće stope smrtnosti uzrokovane bolestima srca, moždanog udara i raka želuca.

Kao i uvijek, stvari nisu baš tako jednostavne. Poznavanje utjecaja mjeseca rođenja na dugovječnost je samo jedan od faktora, no tu su i utjecaji faktora koji su, za sada, nama nepoznati. Stoga je predviđanje trajanja budućeg života još uvijek više umijeće nego li znanost.

[cijeli tekst..]

10.01.2011.

Mijenja se život, mijenjaju se životne teme

Mirovina, ili bolje rečeno starost, jedna je od etapa životnog vijeka pojedinca. Pri tome on ima neke karakteristike koje su zajedničke svim ljudskim bićima ali ih je najlakše opažati prateći životni put odnosno karijere velikana svjetske povijesti. Ako se išta zna o razvoju čovjeka to je da se ljudi mijenjaju. Razvoj se ne prekida iznenada i naglo u dječaštvu ili mladenačkoj dobi. Uslijed toga netko u ranoj dobi razvoja karijere nije ista osoba koja vodi tu karijeru prema kraju, nekoliko decenija kasnije. Ovdje nije riječ o malim promjenama već o radikalnoj transformaciji koja se najbolje vidi na primjeru povijesnih veličina.

Mladi ljudi ne žive isti život kao sredovječni i on se oštro razlikuje od života iskusnih starijih ljudi. Ove promjene najbolje se oslikavaju iz biografija svjetskih povijesnih veličina. Tako je jedna studija pažljivo gledala živote deset velikana klasične muzike- od Bacha do Debussyja. Primijećeno je da je istovremeno sa njihovim sazrijevanjem dolazilo do fluktuacija u tri značajna segmenta.

Kako su kompozitori starjeli stres i naprezanja vezana za svakodnevni život dobivali su na intenzitetu, dosegnuvši svoj maksimum u njihovim tridesetim godinama, da bio potom slabili. Te nevolje su imale za posljedicu i obiteljske probleme i profesionalne poteškoće.

Osim toga, učestalost i ozbiljnost raznih boleština progresivno je rasla s pogoršanjem njihovog zdravlja u starijoj dobi. Stoga je jasno da su veliki kompozitori radili pod stalno rastućim fizičkim ograničenjima.

Posljednji segment je zajednički obrazac osvajanja nagrada i javnih priznanja tijekom njihovog životnog vijeka. Budući da je većina velikih kompozitora prerano dostigla umjetničku zrelost, nagrade i društvena priznanja dobivali su u ranoj fazi razvoja njihove karijere. No aplauzi bi se vrlo brzo stišali kada bi majstori ušli u neproduktivnu fazu. Srećom, umjetnici koji su poživjeli dovoljno dugo ponovo su zadobivali priznanja i simpatije javnosti. Priznanja koja su dobivali u kasnijoj dobi nadmašivala su sve ono što su dobivali u ranijoj fazi. Javnost im je na taj način odavala počast za ono što su zapravo tijekom života stvorili a ne za ono što se od njih očekuje da naprave. Ovaj obrazac je posebno vidljiv na Mozartovoj tragediji. Nakon što je u mladosti dobio tolika priznanja kao čudo od djeteta, njegova karijera je ušla u fazu mrtvila što se tiče javnih priznanja. Preminuo je u svojim srednjim tridesetim godinama u trenutku kada mu je slava bila na najnižim granama. Zapravo, umro je s osjećajem zapostavljenosti od svojih suvremenika. Dobro je znati da su čak i izuzetne svjetske ličnosti imale svoje uspone i padove. Stoga mnogi smatraju da psihosocijalne krize predstavljaju univerzalni obrazac ljudskog životnog ciklusa.

Studije su pokazale da su i najveći geniji živjeli život. Djela koja su ostavili iza sebe odražavala su etape kroz koje su morali proći. Teme o kojima su pisali kvalitativno su se mijenjale kako se mijenjala kvaliteta njihovog života. Slično vrijedi i za najpoznatije svjetske dramatičare, za Shakespearea naprimjer. Shakespeare je jednostavno izgubio interes za neke teme tijekom svoga sazrijevanja. To se posebno odnosilo na teme koje su u sebi nosile tržišni natjecateljski karakter ili političko suparništvo. Što je više stario njegova obuzetost praktičnim poslovima je postajala sve manja i manja. U ranim tridesetima pisao je komade poput Romea i Julije dok je u kasnijim tridesetima i ranim četrdesetima pisao velike tragedije poput Hamleta ili Magbeta. U njima je nastojao dokučiti dubine proturječja i borbe u ljudskom životu. Na kraju u Oluji vidimo da autor daje puno uzdržaniji pogled na život i njegove krize. I najveći svjetski geniji živjeli su život.

[cijeli tekst..]