Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

21.11.2011.

Razmišljanje o vlastitoj smrtnosti

[cijeli tekst..]

14.11.2011.

Medinet Health Centre

[cijeli tekst..]

14.11.2011.

Unapređenje zdravlja starijih osoba

[cijeli tekst..]

01.11.2011.

Treba li napustiti lifestyle pristup ulaganjima?

[cijeli tekst..]