21.11.2011.

Razmišljanje o vlastitoj smrtnosti

Naša civilizacija slavi samo kult rađanja novog života dok je sam život a pogotovo njegov završetak daleko od toga kulta. Dok se pri rađanju novoga života angažiraju svi, u njegovom završetku sudjelujemo uglavnom samo mi i eventualno netko od naše najbliže familije.

Svi moramo umrijeti. I koliko god ove tri riječi zvučale hladno i okrutno one su istinite. Značenje smrti za sve ljude nije isto. Za neke to je izvor strašne tjeskobe dok je drugima ona manje strašna i prihvatljivija. Teško je pobrojati sve varijable koje su povezane sa strahom od smrti no dobar dio njih mogao bi se svesti na sljedeće:

Bol Tijelo ne funkcionira kako treba Sram i poniženje Odbacivanje Prekid u ispunjavanju ciljeva Negativne posljedice po one koji ostaju

U osnovi, ove varijable zapravo predstavlja prijetnju našem dobru u nastavku života kakav živimo i u njemu uživamo.

Do sada je napravljeno mnogo studija koje su istraživale utjecaj spola na strah od smrti ali njihovi rezultati su proturječni. U studijama kod kojih je utvrđena razlika između muškaraca i žena u percepciji smrti, istraživači su našli da je odnos žena prema smrti emocionalan dok su muškarci na smrt gledali više sa spoznajnog aspekta. I premda se čini da to ukazuje, da budući da žene gledaju na smrt emocionalno, da bi one slijedom toga samu smrt teže prihvaćale, neka istraživanja pokazuju da je situacija upravo suprotna. Premda žene pokazuju viši stupanj emocionalnog uzbuđenja zbog mogućnosti vlastite smrti, one također pokazuju viši stupanj prihvaćanja vlastite smrti nego muškarci.

Dob je demografska varijabla koja ima znatnog utjecaja na našu percepciju smrtnosti. Premda stariji češće i više razmišljaju o smrti u odnosu na ostale dobne skupine, oni je se manje boje i imaju manje problema sa njenim prihvaćanjem. Ovaj fenomen se može objasniti na više načina. Stariji su završili najvažnije zadaće koje je pred njih postavio život i stoga nemaju osjećaj da nisu imali vremena da ispune zadatke koje su morali obaviti. Pored toga stariju koji boluju od većeg broja kroničnih bolest shvaćaju da se njihovo zdravstveno stanje neće popraviti i pri tome vide u smrti nekakvo olakšanje. Osim toga stariji su već proveli puno vremena u razmišljanju o smrti.

Dobro je poznata uloga crkve po ovom pitanju posebno kod starije populacije. Obimna je stručna građa koja dokumentira odnos religije i smanjenja straha od smrti. Dobar dio istraživanja sugerira da je služba i sudjelovanje u vjerskom životu povezano sa smanjenjem straha od smrti ali ne i sa vjerovanjem u zagrobni život.

[cijeli tekst..]

14.11.2011.

Medinet Health Centre

“Quality of life is not measured only by the absence of illness, but it should also include full psychological and physical satisfaction” WHO.

Our Centre is focussed on promoting healthy life through:

STRESS and DE-STRESS programmes

Treatment of OVERWEIGHT and UNDERWEIGHT

Treatment of PAIN

The MIND MACHINE can change your mind state by affecting your brainwaves. After responding to a continuous stimulation for 6 minutes, the brain begins to generate the same rhythm on its own. The MIND MACHINE can change your mind state by affecting your brainwaves and stimulating mind modulation, thus

Reducing stress

Increasing concentration /Focussing

Increasing energy

Enhancing creativity

Promoting sleep or deeper sleep

Achieving calm

Affecting your emotional well being

Are you overweight or underweight? Or do you have a spotty complexion or constipation?

Eventually, a bad diet can lead to serious problems such as heart disease. A good diet helps fight diseases and makes you look and feel good.

Nutritional consultations with an individual programme can help you!

Back pain causes millions of lost working days everywhere. So do cephalea, migrene and other painful states.

Biomagnetic therapy is widely used in the treatment of pain, with reports of successful treatment in a wide variety of conditions. These include: rheumatism, fibromyalgia, back pain, headaches, and it also brings stress reduction and energy enhancement.

We offer individually tailored solutions!

If you would like to know more about our ways of relieving stress symptoms or pain, or if you want to learn about a healthy diet, please call:

+385 1 46 47 380

[cijeli tekst..]

14.11.2011.

Unapređenje zdravlja starijih osoba

Unapređenje zdravlja i tehnološki napredak omogućili su danas izdašnu profesionalnu brigu za stariju populaciju. Briga za stariju populaciju bila je do prije stotinu godina gotovo nepostojeća pa je današnji napredak doista nevjerojatan. Životni standard, sprečavanje i liječenje infektivnih bolesti, prehrana i napredak u medicinskoj zaštiti značajno je povećao stopu preživljenja populacije u razvijenim zemljama. Obično, kada ti pojedinci dožive odraslu dob vrlo je vjerojatno da će doživjeti staru dob.

Naprimjer, 1990. godine udio Amerikanaca dobi 65 godina i više u ukupnoj populaciji iznosio je 12 posto. Prema procjenama ovaj broj će do 2030. godine porasti na više od 18 posto. Najbrže rastuća dobna skupina je ona odraslih osoba dobi 75 godina i starijih. Od ovih, najbrže rastuća dobna skupina je onih u dobi od 85 godina i starijih! Pojedinci sadašnje dobi od 65 godina mogu očekivati da će živjeti u prosjeku 18 godina dulje nego što su to mogli očekivati prije sto godina. Pojedinci sadašnje dobi od 75 godina u prosjeku će živjeti 11 godina više to jest ukupno 86 godina.

Do sada je starijima uglavnom pružana tercijarna zdravstvena skrb, to jest nakon kliničke manifestacije bolesti. Starijim osobama pružala se njega kada su one bile pretežno bolesne i kada promocija zdravlja i zdravog života više nije imala smisla.

Vrijeme je da se ovo pogrešno shvaćanje prevaziđe i da se počne promicati njihovo zdravlje i zdravi život a u cilju postizanja najveće moguće kvalitete života. Za stariju jednako kao i za mlađu populaciju značajne su promotivne aktivnosti poput naglašavanja štetnosti pušenja, važnosti upražnjavanja tjelesnog vježbanja ili promjene prehrambenih navika.

[cijeli tekst..]

01.11.2011.

Treba li napustiti lifestyle pristup ulaganjima?

Ovaj svijet izgleda ulazi u fazu laganog kaosa. Taman su nas naši mirovinci uvjerili da je lifestyle pristup ulaganja dobrovoljnih mirovinskih fondova pravo rješenje za mirovinsku štednju kada tamo jedno istraživanje koje je provela Cass Business School tvrdi upravo suprotno. Prema tom istraživanju lifestyle strategija je umanjila više nego ikada iznose mirovinske štednje na osobnim računima štediša.

Ovaj pristup ulagačkoj strategiji, koji je u posljednje vrijeme posebno hvaljen od naših dobrovoljnih mirovinskih fondova, podrazumijeva da se ulagački portfelj automatski prebacuje sa dionica u državne obveznice 10 godina prije umirovljenja. Prema spomenutoj studiji, ova strategija je danas neadekvatna u uvjetima kada su dionička tržišta i stope životnih renti u padu. Istraživanje je pokazalo da su dionička tržišta koja su bila u znaku medvjeda u posljednjih 10-15 godina te niske stope životnih renti imale razorni učinak na konačne mirovine iz sustava definiranih doprinosa kod ulagača koji su se oslonili na lifestyle strategiju.

U traženju izlaza iz postojeće situacije istraživači su se okrenuli nekim novim-starim strategijama, posebno kontrarijanskoj strategiji ulaganja i strategiji ulaganja sa trendom.

Jedna od strategija je bila slijedeća. Ako je povrat na ulaganja u prethodnoj godini bio veći od 16 posto, alokaciju u tu klasu imovine treba povećati za 5 posto. S druge strane ako je povrat na ulaganja manji od 4 posto, alokaciju treba smanjiti za 5 posto. Prema njima, ova strategija funkcionira dobro i rezultira poboljšanju omjera zamjene.

Meni se čini da u lagano kaotičnom stanju, u kakvom se sada svjetska privreda ali i svijet uopće nalazi, niti jedna od ulagačkih strategija nije posebno prikladna budući da do povoljnog ishoda može doći samo slučajno.

Pobjedonosni Zapad slomio je komunistički Sovjetski Savez ali sada mu je kao jedini spas ostala komunistička Kina. Pitam se, ima li nekoga tko još nije lud?

[cijeli tekst..]