Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

24.07.2015.

Marketing u osiguranju: osigurateljna samoregulacija

[cijeli tekst..]

08.07.2015.

Boračke mirovine

[cijeli tekst..]