24.07.2015.

Marketing u osiguranju: osigurateljna samoregulacija

Osigurateljna industrija u Hrvatskoj shvaća važnost tržišnog ponašanja i sama radi na tome da unaprijedi svoje ponašanje kroz razne samoregulirajuće aktivnosti. Mnoga osiguravajuća društva imaju posebne odjele za sukladnost i posvećuju znatnu pažnju etičkoj obuci svojih zaposlenika i suradničke zastupničke mreže. K tome, članice Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore (HGK) donijele su Kodeks poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike u cilju unapređenja etičkog postupanja, u skladu s dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, jačanja profesionalnog odnosa prema strankama te uzajamnog povjerenja i podizanja opće razine poslovanja i kolegijalne suradnje, obvezatno poštujući ekonomska načela i strukovna osiguravateljno-reosiguravateljna i aktuarska pravila.

Osnovna načela Kodeksa

Osiguravajeće društvo dužno je stalno pratiti i nadzirati osobe koje u ime i za račun društva obavljaju poslove osiguranja. Ako ta osoba pri obavljanju poslova osiguranja prekrši odredbe Kodeksa, smatrat će se da je Kodeks povrijedilo društvo u čije ime i za čiji je račun osoba djelovala odnosno društvo koje je dopustilo takvo ponašanje. Društvo mora zahtijevati od svih svojih redovito zaposlenih djelatnika i drugih za društvo ugovorom vezanih osoba profesionalan odnos prema radu i osigurati primjerenu razinu stručnog znanja pri preuzimanju rizika, procjeni šteta i njihovoj obradi te pri izvršavanju ostalih obveza koje proizlaze iz poslova osiguranja. Pri izvršavanju svojih zadaća oni se moraju rukovoditi načelom savjesnosti i poštenja. U postupku obrade i naknade štete te isplate osigurane svote društva su dužna postupati stručno, učinkovito i pravično, izbjegavajući poglavito svako odugovlačenje i/ili neisplatu neprijepornog dijela štete. Društva će trajno poduzimati mjere kako bi stranke sto jednostavnije i sto žurnije ostvarile svoja prava i rješavala moguće nesporazume i prijepore. Po pritužbama stranaka društva su dužna postupati pošteno, pozorno i žurno te pritom poštovati prava i probitke stranke. Društva se obvezuju na poštivanje slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja. Društva moraju osigurati promotivne i prodajne materijale koji su jasni po svojoj namjeni i fer i pošteni po svome sadržaju. U postupku utvrđivanja povreda pravila Kodeksa ili drugih pozitivnih zakonskih propisa RH u radu i poslovanju članica Hrvatske gospodarske komore na koje se ovaj Kodeks odnosi, mjerodavan je Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Kodeks je objavljen na web portalu HGK www.hgk.hr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[cijeli tekst..]

08.07.2015.

Boračke mirovine

Slika: Serge Bertasius, FreeDigitalPhotos.net

 

 

 

 

Danas živimo u svijetu koji je složen i čije je buduće ponašanje neizvjesno. Pod stalnim smo pritiskom želje, ili bolje rečeno čežnje, za sigurnim svijetom u kojem će se razna jamstva nastaviti ispunjavati, kako je već obećano. No, što će se desiti kada se obećanja više neće ispunjavati? Taj rizik je nemoguće kvantificirati budući da do sada nije bilo takvih slučajeva na velikoj skali. Možda će prve naznake odgovora doći sa rješavanjem grčke krize.

Na našoj lokalnoj razini imamo primjer nezadovoljstva boraca iz nedavne povijesti koje traje već neko vrijeme i koji žele ispunjavanje obećanja koja su im dana, ponajprije u mirovinskoj domeni. Ovdje je pitanje, ne hoće li, već može li država ispuniti svoja obećanja. Kratkoročno, ona to može ali je pitanje da li će to ona moći i u budućnosti. Za sada je situacija neriješena ali rizik nekontroliranog razvoja situacije raste. Možda ne bi bilo na odmet da naša vlada ima u vidu sa kakvim se teškim financijskim i političkim situacijama nose druge vlade u ispunjavanju naslijeđenih obećanja.

Najbolji primjer je onaj iz Sjedinjenih Američkih Država i mirovina koje su obećane preživjelim sudionicima američkog građanskog rata. Pazite sad! Američka vlada još nije u potpunosti izvršila svoje obaveze prema njima iako je prošlo već 150 godina! Naime, danas se još uvijek isplaćuje mirovina dvojici korisnika. Da je američka vlada tada razumjela ono što mi znamo danas, bila bi shvatila da su obećane mirovinske naknade vrijedne cijelih 40% državnog proračuna u to doba. Sapienti sat- pametnome dosta.

 

 

[cijeli tekst..]