Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

14.11.2017.

Kolika je izlazna naknada AZ PROFIT otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda?

ID-100354401

[cijeli tekst..]