18.10.2016.

Religija i znanost

cam00240Religija i znanost

Bilo je vremena u prošlosti kada su znanstvenici bili kažnjavani samo zato što su se usudili donositi vlastite zaključke o onome što su vidjeli. Galileo, prvi moderni znanstvenik, bio je prisiljen od strane rimske katoličke crkve godine 1633 pod prijetnjom fizičke prisile odbaciti svoj nauk o tome da se zemlja okreće oko sunca.

Čak i danas, pokušava se nametati učenje religijskih vjerovanja, poput kreacionizma, pod znanstvenim imenom. No on je kontradikcija po sebi, Naime bit znanosti je u tome što su njeni rezultati otvoreni za promjene u svjetlu novih činjenica, dok bit kraecionizma leži u nepromjenjivoj doktrini koja nije utemeljena na opažanjima. Pomoću znanstvene metode svijet se oslobodio neznanja i praznovjerja. Odbaciti ovu metodu u korist uzimanja zdravo za gotovo svaku riječ iz Biblije značilo bi zamijeniti otvoreni istraživački um sa ograničenim i zatvorenim umom.

Nitko ne brani nikome da vjeruje da je cijeli svemir nastao u 6 dana prije nekoliko tisuća godina. No za svakoga sa otvorenim umom postoje nebrojene činjenice da se svemir i njegovi stanovnici izgradio tokom vremena i da se nastavlja i dalje razvijati. Nema okamenjenog stanja. Neprekidna evolucija živih bića je u žiži biologije, kao što je i neprekidna evolucija svemira u žiži astronomije ili što je neprekidna evolucija naše zemlje u žiži geologije.

Veliki broj ljudi nalazi da religijska vjerovanja zauzimaju značajno mjesto u njihovim životima, no takva vjerovanja ne pripadaju znanosti budući da su ona predmet vjere za koje se podrazumijeva njihovo neupitno prihvaćanje. Nasuprot tome, u biti znanosti je skepticizam. Znanost slijedi samo dokaze i ide onamo gdje kamo je vode činjenice dok religija ima nepromjenjive principe.

U praksi se često događa da religiozni ljudi koriste svete tekstove kao inspiraciju ili zvijezdu vodilju ali prihvaćaju da opažaji i razum vode ka drugačijoj vrsti saznavanja.

Ipak znanost i religija nisu zamjenjive budući da su njihova izvorišta i opredjeljenja različita pa znanstvene učionice nisu mjesto u kojima se treba poučavati religija.