04.12.2021.

Mirovina iz II. stupa

 

 

Ovih dana je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) predložilo Europskoj komisiji uspostavljanje, takozvanog sustava za praćenje mirovina (Pension Tracking system- PTS). Takav nacionalni sustav je online alat koji bi građanima omogućio pristup pregledu njihovih mirovinskih prava. On bi pomogao građanima da shvate koji prihod od mirovine mogu očekivati i na taj način potaknu njihovo razmišljanje o tome hoće li im on biti  dovoljan u budućnosti. Ovaj sustav bi potaknuo građane  da više razmišljaju o svojoj situaciji koja ih čeka po umirovljenju.  Ukratko, svrha sustava za praćenje mirovina je da pruži građanima EU točan pregled i projiciranu mirovinu iz svih mogućih izvora mirovinskih primanja na jednostavan, razumljiv i smisleni način. Ideja je da svaki građanin dobije procjenu svoje buduće mirovine svedene na dan izračuna.

Na tragu ovog savjeta pogledajmo kako bi izgledala procjena buduće mirovine člana mirovinskog fonda koji je bio uključena u II. mirovinski stup 15 godina i na početku 2020. imao na svome osobnom računu ušteđeni iznos od 150.000 kuna. Osoba je u 2020. imala prosječnu mjesečnu plaću zaposlenika u RH od 9.216 kn. Do odlaska u mirovinu preostalo bi joj još 25 godina.

Pretpostavimo da bi joj plaća rasla svake godine po stopi od 2% godišnje, da bi mirovinski fond u tom razdoblju ostvario zaradu članu svoga fonda po stopi od 3% godišnje, a da bi inflacija u tom razdoblju iznosila 1,5% godišnje.

U tom slučaju projicira prva mirovina u 65. godini iz II. stupa iznosila bi oko 1390 kn, svedena na cijene iz 2020.

Ako bi u narednom razdoblju inflacija bila veće, recimo 2% godišnje, tada bi projicirana mirovina iz II. stupa iznosila 1230 kn, svedena na cijene iz 2020.

Naravno, pravo stanje ukupnih mirovinskih primanja dobili bi kada bi prethodnome pribrojili projicirane mirovine iz I. i eventualno III. stupa.