09.02.2011.

Austrijski mirovinski fondovi ostvarili prinos od 6,6% u 2010. godini

Austrijski mirovinski fondovi ostvarili su prosječno 6,6% prinosa na ulaganja u 2010. godini. Time su doveli dugoročni prosjek na razinu od gotovo 6%. Imovina 17 austrijskih mirovinskih fondova koncem 2010. godine iznosila je 14,8 milijardi eura.

U prosjeku je ulaganje u vlasničke vrijednosne papire iznosilo 30% dok je prosječno izlaganje državnim obveznicama bilo 45%. Sljedećih 10-12% bilo je uloženo u korporacijske obveznice, 7-8% u alternativna ulaganja a ostatak je držan u novcu. Alternativna ulaganja su obuhvaćala privatne dioničke fondove, hedž fondove i nekretninske fondove.

Austrijski mirovinski fondovi pokazuju tendenciju diverzifikacije svojih portfelja gledajući prema zemljama kao što su Bangladeš, Indonezija, Koreja, Meksiko, Nigerija , Pakistan, Filipini, Turska i Vijetnam.