14.07.2011.

Mirovinsko ulaganje- ulaganje s višestrukim horizontima

Jedna od alternativa privatnog mirovinskog osiguranja je i samostalno upravljanje vlastitim mirovinskim portfeljom. Ovaj način skrbi za vlastitu mirovinu rezerviran je isključivo za osobe koje imaju dovoljno znanja i sposobnosti da sami ili uz savjet financijskog planera upravljaju sa vlastitom imovinom. Do sada je na području financijskih usluga bila mantra da se ulaganjima trebaju baviti samo financijski stručnjaci.  Građani su sustavno indoktrinirani da njihov osobni angažman na području financijskih ulaganja može imati za njih katastrofalne posljedice. Posljednje dvije financijske krize pokazale su da su građani katastrofalno nastradali i pored svih savjeta financijskih stručnjaka. Kako bi se reklo Sapienti sat, odnosno pametnome jedna dosta!

Budući da je mirovinsko ulaganje dugoročne prirode ulagačima bi mogao biti zanimljiv članak objavljen u časopis Institutional Investor Guides: Trading, pod naslovom „Ulaganje s višestrukim horizontima: nova paradigma za dugoročne investitore“. Evo blic pregleda članka.

Ulagači nemaju jedinstveni investicijski horizont već višestruke investicijske horizonte istovremeno. Svaki dugoročni ulagač istovremeno je i srednjoročni odnosno kratkoročni ulagač. Ova činjenica ima značajne implikacije za alokaciju imovine i optimizaciju portfelja. Ukupni portfelj bi se trebao promatrati kao skup pod portfelja, svaki sa drukčijim vremenskim horizontom. Svaki od pod portfelja ima drukčije ulagačke ciljeve, očekivane povrate i drukčije zahtjeve koji se postavljaju na likvidnost. Veličina svakog pod portfelja uvjetovana je obvezama koje su postavljene pred ulagača. Pod takvim pretpostavkama, rizik nije  standardna devijacija već „očekivani gubitak“, to jest vjerojatnost gubitka pomnožena sa iznosom gubitka.