01.09.2011.

Nova vizija umirovljeničkog života

Posljednje ekonomske krize su kod starijih Amerikanaca bitno utjecale na novu i drugačiju viziju njihovog umirovljeničkog života. SunAmerica je provela istraživanje o pogledima, stavovima i očekivanjima budućih i sadašnjih umirovljenika u ovom post-recesijskom vremenu. Anketa je obuhvatila 1001 Amerikanca u dobi od 55 godina ili starijih. Njih 81 posto je izjavilo da je u zadnjih par godina naučilo važne lekcije vezane za pripreme za mirovinu. Najznačajnija otkrića o budućim i sadašnjim umirovljenicima uključuju:

 

  • Novi nazori. Danas, 54 posto gleda na umirovljenje kao na novo poglavlje života, a ne na kraj života, što je značajan porast u odnosu na 38 posto koliko ih je isti pogled imalo prije deset godina.
  • Umirovljenje se odlaže. Budući umirovljenici izjavljuju da namjeravaju odložiti odlazak u mirovinu za 5 godina, dijelom zbog produljenja ljudskog vijeka a dijelom zbog recesije i financijskih potreba.
  • Umirovljenje ne znači i kraj rada. Dvije trećine ispitanika izjavljuje da bi i po umirovljenju željeli biti produktivni i radno angažirani.
  • Neočekivani obiteljski multi-generacijski izazovi. Budući umirovljenici moraju usuglasiti svoje planove vezane za umirovljenje vodeći računa o mogućem izdržavanju svojih najbližih, odrasle djece i unuka. Gotovo polovica Amerikanaca starijih od 55 godina očekuje da će pružati takvu podršku dok 70 posto vjeruje da će njihova odrasla djeca trebati njihovu financijsku podršku.

Studija pokazuje da su za 76 posto ispitanika zadnje godine bile godine financijskog otrežnjenja dok njih 84 posto sada mnogo više pazi na svoje ulagačke strategije. Dvije trećine ispitanika je izjavilo da žele investirati u proizvode koji im garantiraju da neće izgubiti vrijednost glavnice a 60 posto ih želi zaštititi svoj dohodak od tržišnih gubitaka. 

Amerikanci sada uviđaju da planiranje umirovljenja nije posao tipa „sam svoj majstor“ već da im je potrebna dodatna edukacija i profesionalno savjetovanje.