14.10.2011.

Jesu li javno objavljeni troškovi mirovinskih fondova doista i stvarni troškovi?

Kao i uvijek kada se raspravlja o ozbiljnim temama moramo gledati što i kako to rade bolji od nas, budući da znamo kako se to u nas radi. Podizanje javne svijesti o brizi za vlastitu budućnost temeljenu na radu i rezultatima rada mukotrpan je i dugotrajan posao koji je neprekidno ometan od onih koji idu prečicom ali uz mahanje zastavama i udaranje u talambase. Tako je i sa pitanjem jesu li javno objavljivani troškovi mirovinskih fondova doista i stvarni troškovi? Naime, nikako nam ne bi trebalo biti svejedno potkrada li netko našu teškom mukom stečenu imovinu koja će biti osnova za sutrašnju mirovinu. I naravno, nikome to ne bi trebali dozvoliti da nam radi. Pri tome bi bilo lijepo kada bi nam u tome pomagala i država.

 Tokom zadnjih par mjeseci nizozemska industrija mirovinskog osiguranja užarila se rasprava o pitanju troškova koje mirovinski fondovi plaćaju svojim davateljima usluga. Ova rasprava je uslijedila nakon što je Nizozemska agencija za nadzor financijskih usluga objelodanila svoj izvještaj o skrivenim troškovima upravljanja mirovinskom imovinom. U izdvještaju se tvrdi da su stvarni troškovi upravljanja imovinom nizozemskih mirovinskih fondova dva do tri puta veći od onih koji su javno objavljeni. No već je i otprije bilo zahtjeva da se pooštri zakonska regulativa kojom bi se prisilili mirovinski fondovi da javno objavljuju sve svoje ulagačke troškove. Sve je to dio dugoročnih sumnji da davatelji usluga ubiru ekstra dohodak od svoga posla. Da budemo jasni, nije ovo samo nizozemski specijalitet. I druge se zemlje bore sa sličnim problemima.

Nizozemska mirovinska industrija već više godina izgrađuje sustav u kojem članovi mirovinskih fondova mogu vidjeti koliko se točno iz njihovih uplata oduzima sredstava na ime upravljanja i ulaganja. Danas članovi fondova mogu vidjeti koliki su troškovi na nivou fonda i na individualnom nivou, i to i u Danskim krunama i u postotku od stanja računa ukupnog fonda i osobnih štednih računa. Na javnom web portalu svi mirovinski fondovi mogu uspoređivati svoje vlastite troškove u odnosu na one drugih fondova.

Vjerojatno bi se pitanje vjerodostojnosti javno objavljenih troškova mirovinskih fondova moglo postaviti i kod nas no pitanje je da li se naš regulatorni organ može nositi i s takvim zadacima s obzirom na njegova organizacijska i kadrovska ograničenja.