05.02.2012.

Dugoročna njega je skupa

Naše stanovništvo sve je starije i sve siromašnije i to će u budućnosti rezultirati sve većim pritiskom na sustav skrbi za starije i nemoćne. Nažalost kristalna kugla je mutna i nijema. Demografski i sociološki trendovi su takvi, da sadašnje radno sposobne generacije moraju računati s time da će se po vlastitom umirovljenju morati brinuti za svoje stare roditelje. To znači da će njihove ionako niske mirovine biti manjim ili većim dijelom opterećene izdacima za smještaj u domove za starije i nemoćne njihovih roditelja.

Ulaskom naše zemlje u Evropsku uniju na tome planu neće se ništa bitnoga promjeniti, jer je taj trend u Evropi već sada vidljiv. Kao i uvjek, ostat ćemo sami sa svojim problemima i rješenja će ovisiti o nama samima. Ekonomski gledano, starenje stanovništva imat će za posljedicu porast potražnje za osiguranjem skrbi a to će imati za posljedicu porast cijena u domovima za smještaj starijih i nemoćnih osoba.

Prema jednom scenariju, malo vjerojatnom, država bi se pobrinula za izgradnju i financiranje većeg broja domova i time odgovorila na demogravski pritisak. No budući da je  u nas natalitet nizak a radno sposobnog stanovništva sve je manje, nije realno očekivati da će država biti u stanju skrbiti za starije i nemoćne. Doba Napoleonovi „ les Invalides“ je definitivno iza nas.

Vjerojatniji je scenarij da će trošak skrbi za starije i nemoćne pasti na leđa najuže obitelji. S obzirom na svjetske trendove u standardu pružananja skrbi njena cijena će sasvim sigurno samo rasti. Naprimjer, u Kanadi je već godinama trend da se skrb za starije i nemoćne humanizira kroz pružanje usluga ili u vlastitom domu ili u sličnim stambenim objektima s ograničenim brojem štićenika. Cijena takvog zbrinjavanja je velika. Evo kako to izgleda u SAD-u.

Prosječna cijena dnevnog boravka u privatnoj sobi u domu za starije i nemoćne iznosi 192 američka dolara. Cijena boravka ovisi značajno o lokaciji doma. Naprimjer, na Aljasci ona iznosi 561 dolar po danu, u New Yorku 312 dolara po danu a u Shreveportu u Luizijani ona iznosi svega 99 dolara po danu.

I u nas cijene smještaja variraju ovisno o lokaciji pa treba provesti temeljito istraživanje troškova i uvjeta smještaja u dom prije nego li se odlučite za rješavanje dugoročne skrbi vas samih ili vaše najbliže rodbine. Pri tome su vam na raspolaganju i moje usluge savjetovanja.