Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

19.02.2018.

Europske mirovine

[cijeli tekst..]

14.11.2017.

Kolika je izlazna naknada AZ PROFIT otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda?

ID-100354401

[cijeli tekst..]

21.10.2017.

Jesmo li pred novim finacijskim krahom?

[cijeli tekst..]

28.09.2017.

Zloupotreba starijih

[cijeli tekst..]

26.09.2017.

Najisplativije ulaganje je ulaganje u vlastito zdravlje

[cijeli tekst..]

18.10.2016.

Religija i znanost

[cijeli tekst..]

18.08.2015.

Marketing u osiguranju: kritički pogled na oglašavanje

[cijeli tekst..]

24.07.2015.

Marketing u osiguranju: osigurateljna samoregulacija

[cijeli tekst..]

08.07.2015.

Boračke mirovine

[cijeli tekst..]

21.09.2013.

Uloga aktuara u utvrđivanju naknade štete

[cijeli tekst..]