Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

11.09.2011.

Financijska edukacija u Hrvata

[cijeli tekst..]

10.09.2011.

Nizozemski mirovinski dogovor pod upitnikom

[cijeli tekst..]

01.09.2011.

Nova vizija umirovljeničkog života

[cijeli tekst..]