Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

27.10.2011.

Društvena potpora i dugovječnost

[cijeli tekst..]

14.10.2011.

Jesu li javno objavljeni troškovi mirovinskih fondova doista i stvarni troškovi?

[cijeli tekst..]

10.10.2011.

Utjecaj starenja stanovništva na cijenu imovine

[cijeli tekst..]