Očekivano trajanje života

Spol:

Godine života:

Očekivano buduće trajanje života (godine):

Prema Tablicama mortaliteta RH 2000.-2002.

23.02.2013.

Demografija u raljama države

[cijeli tekst..]

02.02.2013.

Uspjeh ulaganja ovisi o diverzifikaciji

[cijeli tekst..]