26.01.2012.

Skupe umirovljeničke greške

Postoje neke greške koje se kod svih onih koji planiraju odlazak u mirovinu ili su već u mirovini, trajno čine. Nažalost, one su najčešće nepopravljive i jako otežavaju normalan umirovljenički život. Nekima se može učiniti deplasiranim govoriti o nekakvim greškama u planiranju kada je kod nas umirovljenik jedinica za ljudsku mizeriju i nema veće greške već biti sam po sebi umirovljenik. No, i od gorega postoji gore.

Nedavno je u našoj štampi objavljeno da je jedna starija osoba prepisala svu svoju imovinu jednoj instituciji, u zamjenu za doživotnu skrb. Ne bi to bilo ni prvi ni zadnji puta da se tako što događa, no njena najuža rodbina izrazila je sumnju da se tu možda radi o prevari. Stoga je na nama samima da dobro otvorimo oči, i ne ulazimo ni u kakve transakcije vezane za financijsko planiranje naše budućnosti bez profesionalnog savjeta i podrške. U nedostatku naših statistika pogledajmo one strane.

Prema američkim istraživanjima koje je proveo Investor Protection Trust iz Washingtona, jedna od pet osoba starijih od 65 godina bila je žrtva financijske prevare. Procjenjuje se da su kroz neodgovarajuća ulaganja, previsoke naknade za financijske usluge ili direktne prevare, starije osobe godišnje oštećene za više od 2,6 milijardi dolara! Da situacija bude još gora, MetLife Mature Market Institute Study u 2009. procjenjuje da nije prijavljeno 4 od 5 slučajeva prevare.

S druge pak strane, mnogi umirovljenici, ili oni koji se pripremaju za mirovinu,  traže financijski savjet od prijatelja ili obitelji umjesto od profesionalaca. Nažalost, niti najdobronamjerniji takav savjet nije dostatan za donošenje kritičnih odluka koje mogu utjecati na ostatak umirovljeničkog života. Stoga se prije svake velike odluke treba posavjetovati sa stručnjacima iz područja ulaganja ili drugih područja vezanih za umirovljeničku financijsku problematiku.